Phân tách PDF theo nội dung văn bản

Trích xuất các tài liệu riêng biệt khi văn bản cụ thể thay đổi từ trang này sang trang

Kéo và thả tệp ở bất kỳ đâu trên trang để tải lên
Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 10 trang hoặc 50 Mb and 3 tasks per hour.

Cần làm việc ngoại tuyến? Thử Sejda phiên bản Desktop